• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  شرایط نگهداری گل ایمپیشن ( حنا )- آموزش پرورش ، مراقبت و تکثیر گیاه ایمپیشن

  شرایط نگهداری گل ایمپیشن:

  شرایط نگهداری گل ایمپیشن

  شرایط نگهداری گل ایمپیشن ( حنا ):

  نگهداری :
  گیاه حنا به عنوان یک گیاه باغچه ای بهاره و نیز جهت سبد های آویزان و برخی آز آنها به عنوان گیاه گلدانی پرورش داده می شود :

  نور:

  این گیاه به نور فراوان نیاز ندارد و بهتر است در سایه و یا نیمسایه قرار داشته باشد.

  خاک:

  خاک مناسب ، خاک مرطوب ، خوب زهکشی شده ، غنی از هوموس و با ph حدود 6 میباشد.

  آبیاری:

   بهتر است به طور متوسط صورت گیرد در غیر اینصورت باعث از بین رفتن گلها خواهد شد.

  کود:

  کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۲ گرم در لیتر، هردو هفته یکبار، از فروردین تا آبان ماه، مورد استفاده قرار داد.

  این گیاه به هرس نیاز ندارد ولی اگر لازم بود ، فقط شاخ و برگ اضافی را هرس کنید.
  گل حنا تحمل گرما و خشکسالی را دارد و به نسبت مقاوم میباشد.

  گل حنا در محل سایه ، گرم و مرطوب به خوبی رشد می کند و می توان آن را در سایه درختان در فصل بهار ، تابستان و پاییز کشت کرد . به طور کلی نیاز به هوای ملایم و مرطوب داشته و زمین آن باید همیشه مرطوب باشد

  About The Author