• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  شرایط نگهداری ونوس حشره خوار – آموزش پرورش ، تکثیر و مراقبت از گیاه

  شرایط نگهداری ونوس حشره خوار :

  شرایط نگهداری ونوس حشره خوار

  شرایط نگهداری ونوس حشره خوار :

  گیاهDianea muscipula که به نام ونوس حشره خوار نامیده میشود . گیاه کوچکی است که اندازه آن از 15 سانتیمتر تجاوز نمی کند . مناطق انتشار آن محدود به برکه های تورب دار کارولینا در خاور آمریکا میباشد. برگهای این گیاه بدون ساقه بوده و مستقیمأ از روی زمین خارج میشود و شامل یک پهنک کشیده باله دار که در انتها پهن شده و تشکیل دو پهنک جداگانه به طول در حدود 2 سانتیمتر می دهد .این پهنک های کوچک می توانند در طول رگبرگ اصلی تا شود .

  سطح فوقانی آنها دارای غده های کوچک قرمز رنگی می باشد که باعث هضم حشرات می شود .
  مابین غده های قرمز و کناره های برگ قسمت کوچکی وجود دارد که محل نکتار ( شیره ـ نوش )گل می باشد . پیرامون هریک از این پهنک ها پُرزهای( خارهای نازک و ظریف ) سختی وجود دارد و در قسمت مرکزی دارای سه عدد و گاهی چهار عدد پُرزهای حسی برآمده میباشد .
  زمانی که حشره باین موهای حساس برخورد کند پهنک ها مانند اوراق یک کتاب روی هم تا شده و حشره در آن زندانی می گردد و غده ها مایعی اسیدی ترشح می کنند که احتمالا همراه با عمل باکتریها باعث هضم حشره میشوند .


  پس از 5 تا 15 روز گاهی 30 روز درهای زندان به آهستگی باز میشود .درحالی که فقط بقایای جسد زندانی دیده می شود .
  پس از هر شکار برگها شکل اولیه خود را بدست می آورند . بعد از 2 تا 3 بار استفاده قهوه ای رنگ و پژمرده شده و باید چیده شوند. به جای آنها برگهای جدیدی می روید .
  گیاهان گوشتخوار معمولا در تورب زارهائی میرویند که از نظر ازت بسیار فقیر می باشند و این گوشتخواری کمبود ازت مورد نیاز آنها را جبران می کند و باید در گوشتخواری این گیاهان وسیله بقای آنها را در زمین های فقیر جستجو نمودبعضی ازخصوصیات این گیاهان بسیار شگفت انگیز است .
  به عنوان مثال در حالی که تماس قسمتی از یک موی سر که فقط چند هزارم میلی گرم وزن دارد ، برگها را به حرکت می آورد و ریزش قطرات درشت باران بر روی آنها بی اثر است .

  هوا :


  ونوس حشره خوارDianea muscipula احتیاج به هوای گرم و مرطوب و آفتابی دارد . برگهای قهوه ای رنگی که اعمال حیاتی خود را انجام داده اند باید چیده شوند . رنگ قرمز داخل برگها با نشو و نمای گیاه آشکار می شود .
  ونوس حشره خوار گیاه کوچکی است که اندازه آن از 15 سانتیمتر تجاوز نمیکند و محدوده پراکنش آن تالابهای دارای خاک تورب در کارولینای آمریکا میباشد .

  About The Author