• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  حرکت شنا عنکبوتی : آموزش حرکت ورزشی شنا عنکبوتی با روش صحیح

  حرکت شنا عنکبوتی

  موزش حرکت شنا عنکبوتی به روش صحیح:

  آموزش حرکت شنا عنکبوتی به روش صحیح:

  ( Push up & legs side raises )
  .
  .
  این حرکت ترکیبی برای مربیان زحمتکشی که بدنبال ایجاد تنوع در برنامه ی ورزشی شاگردانشان هستند
  و یا
  آن دسته از عزیزانیکه فقط یک تیر دارند ولی مایلِ شلیک به چند هدف هستند ، گزینه ی مناسبی در طراحی تمرینات من است.
  .
  .
  شنای عنکبوتی که شبیه همان حرکت شنای باستانی و زورخانه ای خودمان هست
  عضلات سینه ای بزرگ
  Pectoralis major muscles
  سه سربازویی
  Triceps brachii muscles
  راست شکمی
  Rectus abdominal muscles
  دلتویید قدامی
  Anterior deltoid muscles
  مورب داخلی و خارجی شکمی
  External & internal obliques abdominal muscles
  راست رانی
  Rectus femoris muscles
  و عضلات راست کننده های ستون فقرات
  Erector spinae muscle
  را در حد معقول و متناسب بخوبی تقویت خواهد نمود.

  نکته
  هرچند که قسمت مثبت حرکت شنا بخش بالا کشیدن تنه از زمین است
  ولی
  در این حرکت استثنائا باید بخاطر ایجاد انقباض بهتر در عضلات شکمی در زمان جمع کردن زانو ، یعنی بخش پایین رفتنی بازدم داشت.

  حرکت شنا عنکبوتی

  About The Author