• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  رژیم غذایی سالم : نکات مهم برای داشتن بدنی خوش فرم و بی نظیر

  رژیم غذایی سالم

  رژیم غذایی سالم :

  نکات مهم برای داشتن رژیم غذایی سالم :

  ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ ) ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺭﻭﺯ

  ( ۵ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ) ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ

  ( ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ) ﺳﺎﻻﺩ ﻭ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ….. ( ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺩﻓﻊ ﭼﺮﺑﯽ  
  ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ) ﻫﯿﺪﺭﺍﺗﻪﮐﺮﺩﻥ ﻋﻀﻼﺕ , ﺭﻓﻊ ﺳﻤﻮﻡ , ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ ( ۷۰ % ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ( ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ) ﺑﻌﻠﺖ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﻭ ﺷﻮﮎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ
  ( ﻭﻋﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﺪ. ) ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ  
  ( ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪﺭﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ. ) ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪﺭﺍﺕ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ  
  ( ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸتر ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ.


  ( ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ) ﻣﺜﻼً ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ + ﮐﺎﻫﻮ یا کلم بروکلی
  ( ﻏﺬﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﮑﻨﯿﺪ) ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ , ﭼﯿﭙﺲ , ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ , ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

  رژیم غذایی سالم

  About The Author