• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان : چه زمانی از هیومیک اسید استفاده کنیم؟

  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان

  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان:

  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان
  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان
  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان
  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان
  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان
  ph خاک
  نکات کود دهی

  تاثیر هیومیک اسید در گیاهان و رشد آنها:

  خواص هیومیک اسید
  1- ساختار خاک را بهبود می‌بخشد.


  2- به ریشه‌زایی بهتر کمک می‌کند.


  3- باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می‌شود.


  4- به رشد سریع باکتری‌های مفید در خاک کمک می‌کند.


  5- به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد.


  6- مقاومت به شوری را افزایش می‌دهد.


  7- مقاومت به کم‌آبی را افزایش می‌دهد.


  8- مقاومت به سرما را افزایش می‌دهد.


  9- از سمیّت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک می‌کاهد.


  10- دوام اثر آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می‌ماند.


  11- مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری‌ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد.


  12- سرعت جوانه‌زنی بذر را افزایش می‌دهد.


  13- PH اسیدی این محصول به اصلی خاک‌های قلیایی کمک می‌کند

  14- با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد.


  15- به حفظ توازن خاک کمک می‌کند.


  16- به بهبود کیفیت محصول کمک می‌کند.


  17- هیومیک اسید بهترین کلاتور طبیعی است

  About The Author