۰
سبد خرید
    هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

شرایط نگهداری چشم آهویی ( برگ بیدی ): آموزش پرورش و مراقبت

شرایط نگهداری چشم آهویی

شرایط نگهداری چشم آهویی برگ بیدی در آپارتمان:

شرایط نگهداری چشم آهویی در خانه:

نور
این گیاه به نوری احتیاج دارد که حالت غیر مستقیم داشته باشد ولی کیفیت لازم را داشته باشد به طور مثال می توانید آن را در پشت پنجره ای که آفتاب گیر نباشد قرار دهید. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که در روزهای سرد نمی توان گل چشم آهویی را در محیط بیرون نگه داری نمود زیرا این گیاه دمای پایین تر از ۱۰ درجه سانتی گراد را نمی تواند تحمل کند و از بین می رود.
آبیاری

این گیاه در طول هفته به دو مرتبه آبیاری احتیاج دارد. اگر در فصل زمستان گلدان در پشت پنجره قرار دارد که تغییر دما وجود دارد و کاهش دما اتفاق می افتد باید میزان آبیاری را به حدود چهار روز یک بار کاهش دهید.

دما :

برای این گیاه بهترین دمایی که می توان در نظر داشت حدود ۱۸ الی ۲۵ درجه سانتی گراد است که در واقع همان دمای معمولی اتاق می باشد.

خاک :

بهترین خاک برای رشد این گل خاکی با زهکشی مناسب و بالا می باشد و یا در واقع همان خاک برگی است که در گل فروشی ها وجود دارد.

شرایط نگهداری چشم آهویی

About The Author