• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  شرایط نگهداری مارانتا : آموزش پرورش ، تکثیر و مراقبت از گل و گیاه

  شرایط نگهداری مارانتا

  شرایط نگهداری مارانتا در آپارتمان:

  شرایط نگهداری مارانتا در خانه :

  نور :
  محیطی روشن اما به دور از نور مستقیم آفتاب را می‌خواهد بخصوص در تابستان مکانی با سایه بیشتری را ترجیح می‌دهد. نور مستقیم آفتاب موجب کدر شدن رنگهای برگ و حتی سوختن و برگ برگها می‌شود. نور شدید محیط (شرایطی بجز نور مستقیم آفتاب) موجب پریدگی رنگ برگها می‌شود. کمبود نور نیز یکی از عوامل عدم باز شدن برگهای جوان این گیاه است که در این صورت باید گیاه را به مکانی با نور بیشتر منتقل کرد.


  دما مورد نیاز مارانتا:
  این گیاه در دمای ۱۶ – ۳٠ درجه سانتیگراد رشد می‌کند اما بهترین محدوده حرارتی برای آن ۲۱ – ۲۶ درجه سانتیگراد است. سردی هوا موجب پیچیدگی و پژمردگی برگها می‌شود.

  آبیاری مناسب مارانتا :
  رطوبت دوست و در طی روزهای گرم گیاه نیاز به آبیاری خوب و بستر خاک مرطوب گلدان را دارد ولی نه به صورتی که غرقاب شود. آبیاری بیش از اندازه این گیاه موجب خمیدگی برگهای گیاه و ایجاد زخمهایی قهوه‌ای رنگ بر روی برگسار می‌شود و امکان دارد مشکل پوسیدگی ساقه و برخی از بیماریهای قارچی پیش آید. اگر نگران آبیاری بیش از اندازه این گیاه هستید، صبر کنید تا سطح خاک گلدان تا حدودی و البته نه تمامی آن، خشک شود و سپس گیاه را آب دهید.

  نکات:

  سوختن و قهوه ای شدن نوک برگها نشانه کمبود رطوبت در روزهای گرم و خشک است و احتمال بیماری قارچی هم هست.

  ادامه تشنگی گیاه می‌تواند موجب پیچیدگی و پژمردن برگها گیاه شود و در نهایت برگها خم می‌شوند و می‌ریزند.

  در تابستان روزانه غبارپاشی کنید و حالت جزیره حتما ایجاد کنید.

  کووددهی مورد نیاز مارانتا:
  کود کامل  محرک رشد دکتر گل هر 2هفته 1بارتقریبا جوابگوی تمامی نیازی های کوددهی این گیاه است.

  خاک مناسب  مارانتا:
  خاک این گیاه تا حدودی باید حالت اسیدی داشته باشد و از زهکش خوبی نیز برخوردار باشد. دو قسمت پیت ماس و یک قسمت شن یا پرلایت محیط خوبی برای رشد این گیاه ایجاد می‌کند.

  تعویض گلدان  مارانتا :
  گلدان را زمانی عوض کنید که حجم برگسار نسبت به حجم گلدان بسیار بیشتر شده است. این گیاه تعویضهای پی در پی را دوست ندارد. اگر گیاه شما رشدی کند داشته است لازم نیست تا گلدان آن را عوض کنید. با شروع رشد در بهار گلدان را با یک درجه بزرگتر تعویض نمایید، مواظب باشید خاک را زیاد از اندازه فشار ندهید.

  شرایط نگهداری مارانتا

  About The Author