• Peykanielaheh@gmail.com
 • ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  ۰
  سبد خرید
   هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

  شرایط نگهداری بگونیا خالدار : آموزش پرورش ، تکثیر و مراقبت از گیاه

  شرایط نگهداری بگونیا خالدار

  شرایط نگهداری بگونیا خالدار در آپارتمان:

  شرایط نگهداری بگونیا خالدار در خانه :

  بگونیا خالدار عاشق رطوبت است و بومی آمریکای جنوبی است.


  آبیاری
  بین دو آبیاری اجازه دهید خاک گلدان خشک شود. در کل نیاز آبی متوسطی دارد.
  آب روی برگ‌های آن نریزید.


  خاک
  تورب + خاک‌برگ نرم
  .
  .
  نور
  در مکانی با نور ملایم قرار بدهید، بعد چند هفته جوانه می‌زند.


  دما
  به تغییر دما حساس است یعنی اگر جای آن عوض شود، دمای خانه خیلی گرم یا سرد شود ریزش برگ پیدا می‌کند.


  آبیاری
  گل بگونیا خالدار تشنگی نکشد، آبیاری زیاد هم نشود و نور مستقیم به آن نخورد.
  آب، داخل زیر گلدانی آن نماند.


  کوددهی
  هر دو هفته یک بار با کودهای مایع و جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور گلدان را تغذیه مصنوعی کنید.


  قلمه‌زدن بگونیا خالدار
  از طریق ساقه
  قلمه‌های ده تا پانزده سانتی از بگونیا را در خاک پرلیت و کوکوپیت زده و نایلون پیچ کنید. روی نایلون را سوراخ کنید و خاک را مرطوب نگه دارید.
  از طریق برگ
  این گیاه مثل گیاه هویا و بنفشه‌آفریقایی از طریق برگ هم ریشه‌دار می‌شود. کافی است یک برگ از بگونیا را با دمبرگ داخل خاک بزنید.

  شرایط نگهدایر بگونیا خالدار

  About The Author